FASTIGHETSDATA PÅ EXCELARK

Är ni intresserade av att få uppdaterade adresser och annan medlemsinformation för er förening eller enskilda väg går det utmärkt att beställa. Fastighetsdatat levereras på excelark och är speciellt anpassat för vägföreningar och vägsamfälligheter, men fungerar även för andra föreningar som förvaltar en gemensamhetsanläggning, t.ex. VA-anläggningar. Vi klarar att leverera fastighetsdata även för mycket komplicerade förrättningar med massor av GAs och andelstal.

Uppgifterna beställs från fastighetsregistret hos Lantmäteriet och innehåller:

 • Vägar, gemensamhetsanläggningar (GA) i föreningen.
 • Andelstal för alla fastigheter i era GAs.
 • Samfälligheter och delade andelstal.
 • Fastigheter med fastighetsbeteckning och belägenhetsadress.
 • Ägare för alla fastigheter, med ägarandel i fastigheten och inskrivningsdatum för lagfarten eller tomträtten.
 • Juridiska personer, folkbokföringsadresser och utlandsadresser.
 • Arrenden, anläggningar och byggnader på ofri mark.

Se exempel på hur excelfilen ser ut här

ABONNEMANG

Med abonnemang på fastighetsdata får ni automatiskt nya Excelfiler med jämna mellanrum.
Filerna levereras på nedanstående datum, totalt 7 gånger per år:

 • 15 januari
 • 28 februari
 • 15 april
 • 31 maj
 • 31 juli
 • 15 september
 • 15 november

När ni beställer abonnemang ingår också en första engångsbeställning så ni kan komma igång direkt.
Abonnemanget faktureras årsvis och kostar 4,20 kr/fastighet/år.

ENGÅNGSBESTÄLLNING

Ni kan också göra engångsköp av fastighetsdata, välj det isåfall nedan. Excelfilen är likadan som de ni får med abonnemang.
En engångsbeställning kostar 3,90 kr/fastighet.Ange ert organisationsnummer nedan så ser ni direkt hur många fastigheter vi kan leverera från Lantmäteriet och vad den totala kostnaden blir.
Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Vid problem med beställning eller frågor, vänligen kontakta oss på support@vagnu.se
Leveranstiden är 1–2 arbetsdagar. Faktura skickas till angiven e-postadress, kontakta oss om ni hellre vill ha faktura på annat vis.

Övriga villkor och leveransinformation

Er förening

Uppgift om antal fastigheter hämtas automatiskt enligt angivet organisationsnummer.

Om er förening inte har något orgnr kan ni fylla i namn och antal medlemmar själva så hjälper vi er.

Organisationsnummer:

Föreningens namn eller firma:*

Antal medlemmar:*

Välj produkt:Leveransmottagare

Namn:*

E-post (Excelfil skickas hit):*

Telefon:*

Hur hörde ni talas om oss?*


Fakturamottagare

Namn:*

Extra (t.ex. c/o eller box):

Gatuadress:*

Postnummer:*

Postort:*

E-post (faktura skickas hit):*