Abonnemangsuppdatering varje månad
17 december, 2020

Från och med 2021 kommer vi att leverera 12 abonnemangsuppdateringar varje år, en varje månad. Uppdateringarna innehåller, precis som tidigare, förändringar gällande era gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, fastigheter, ägare, andelstal, adresser, m.m. Som vanligt behöver ni inte läsa in alla uppdateringar, alla förändringar ackumuleras och finns med när ni väl läser in den senaste uppdateringen.

Uppdateringarna levereras den 15:e varje månad, i de fall den 15:e är en helgdag levereras uppdateringarna föregående vardag. För er som har VägFas uppdateras kartorna två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Nedan kan ni se vilka datum som gäller för nästa år. Ni kan också alltid se denna information på sidan Uppdatering av medlemsdata.

Abonnemang på medlemsuppgifter kostar 40 öre / fastighet / månad.

 

Uppdateringsdatum medlemsinformation 2021:

 • 2021-01-15
 • 2021-02-15
 • 2021-03-15
 • 2021-04-15
 • 2021-05-12
 • 2021-06-15
 • 2021-07-15
 • 2021-08-13
 • 2021-09-15
 • 2021-10-15
 • 2021-11-15
 • 2021-12-15

Uppdateringsdatum kartinformation 2021:

 • 2021-02-22
 • 2021-08-20
LÄS ALLA NYHETER >