Fjärrutskrift
25 mars, 2008

Vi kan nu erbjuda fjärrutskrift. Du behöver inte köpa kuvert, papper, PG/BG blanketter och porto. Fjärrutskrift innebär också att du slipper skriva ut fakturorna, lägga in dessa i kuvert, skriva adresslappar, frankera och springa till posten med debiteringarna. Behöver föreningen sända många fakturor till sina medlemmar tar detta ofta mycket tid och det blir kostsamt. Vi debiterar ett fast pris per sänd faktura och adressat. VägFas med Fjärrutskrift erbjuder alla dessa tjänster via vår fjärrutskriftcentral.

Kontakta oss för mer information.

LÄS ALLA NYHETER >