Nu är vårt forum öppet
1 februari, 2014

Vårt forum är nu öppet. Klicka på länken under första textstycket, på start-sidan, till vänster, så kommer du dit.

Många kunder har bett oss om en plats där de kan dela sina erfarenheter med andra VägFas-kunder om problem och andra frågor, som rör administrationen av vägföreningar. Vi har nu skapat detta forum. Tanken är att ni här skall dryfta frågor som är ”vägföreningsexplicita”. Vi vill  att även andra personer som inte använder VägFas, skall kunna tycka och föreslå funktioner eller kommentera era funderingar.

Det är inte VägNu AB som skapar ämnen, det är ni, pröva..

Forumet är öppet för alla kunder till VägNu AB, men även andra som är intresserade av drift och administration av vägföreningar är välkomna.

LÄS ALLA NYHETER >