Nu är version 2 av VägFas här!
6 oktober, 2009

Första versionen av VägFas som är förberedd för VägFas Webb.

VägFas PC (version 2.0.0.6) är det nya namnet på VägFas.
Alla användare av VägFas PC version 2 kommer att få erbjudande att migrera till VägFas Webb. Alla nya kunder fr.o.m november månad, får programmet med samtliga medlemsfastigheter inlagda.

Nya funktioner

  • Beräkning av andelstal enligt tonkilometermetoden. Beräkna själv fastighetens andelstal i VägFas. Ta ut underlaget och sänd till lantmäteriet för ev. godkännande.
  • Ange totalt utdebiterbar summa för året, programmet räknar ut debitering i kr per andel..
  • Registrera betalningsansvariga personer även om de inte är ägare till fastigheten.
  • Vid betalning av faktura kan du ange dagens datum eller eget datum.
  • Ägare som äger mer än en fastighet kan nu få samtliga avgifter på en faktura.
  • Exportera medlemsinformation och fastighetens belägenhetsadress till Excel och fil.
  • Namnge era vägar (segment) och koppla samman fastigheterna med vägarna även om ert vägnät saknar vägnamn. Används även vid beräkning av andelstal via tonkilometerberäkning. Innehållspanelen ”Medlemmar” och ”Alla ägare” visar vägarna som resp. fastighet tillhör. Perfekt för att se vilka fastigheter som berörs då visst typ av underhåll skall utföras på en viss vägsträcka t.ex. Självfallet kan du, som vanligt, exportera denna information till vilket Windows kompatibelt program som helst.
  • Användarguiden i programmet är uppdaterad och bättre anpassad för utskrift än tidigare.
  • En mängd mindre förändringar och rättningar som gör programmet lättare att använda.

 

Dessutom
Uppdaterad Supportwebb med tips om hur du får bästa nytta av programmet.

VägNu AB är partners till Lantmäteriet
Visste ni att VägNu AB, fr.o.m. mitten september 2009, är den enda leverantör, av denna typ av programvara, som är partners till Lantmäteriet?

LÄS ALLA NYHETER >