Riksförbundet Enskilda Vägars (REV) Kongress
15 september, 2011

Vi deltar som utställare och visar VägFas för REV’s medlemmar vid kongressen i Örebro. Se www.revriks.se
Eftersom temat är ”ordning och reda” passar det bra att visa VägFas. VägFas gör det möjligt att hålla ordning på medlemsregistren, med fastigheter och ägare, samt att debitera för samtliga objekt som föreningen skall förvalta. Hantera även alla era utskick via VägFas, så vet ni att de kommer till rätt mottagare. VägFas är ett komplett system för medlemsadministrationen i er förening.

LÄS ALLA NYHETER >