VägFas 3.9. SIE-export i VägFas!
18 april, 2018

Betalningar i VägFas kan överföras till ert ekonomisystem via det mest använda formatet för överföring mellan ekonomisystem – SIE-formatet. SIE står för ”Standard, Import och Export” och är ett standardformat framtaget av SIE-gruppen för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige.

VägFas klarar av att exportera fakturainformation och betalningar till SIE4 -formatet, vilket innehåller verifikationer för de fakturor eller betalningar som du valt att exportera.

Nu kan du exportera betalningarna du registrerat i VägFas direkt till ditt ekonomisystem via SIE-export funktionen i VägFas.

LÄS ALLA NYHETER >