Snart kommer nästa version av VägFas
7 oktober, 2019

Vi har det senaste halvåret arbetat på nästa version av VägFas, version 3.11. Arbetet börjar nu närma sig mållinjen och jag tänkte att jag skulle berätta lite om vad som är nytt. Temat för den här versionen handlar främst om att underlätta faktureringen och sedan bokföringen av fakturor och betalningar.

Räkenskapsår

VägFas kommer att få stöd för att lägga in era räkenskapsår, både det aktiva och äldre. Ni kan sedan välja att se och arbeta med fakturor och betalningar i valt räkenskapsår. Detta kommer förhoppningsvis underlätta mycket för er som har arbetat med programmet i några år och som har många gamla fakturor och betalningar. Det kommer också göra det onödigt att ta bort gamla fakturor och betalningar, ni kan med fördel låta dessa ligga kvar. Första gången ni loggar in i programmet efter uppdateringen kommer ni få hjälp med att skapa räkenskapsår för er förening.

Bokföringskonton per fakturarad

Något som varit efterfrågat sedan vi införde funktionen för export av verifikationer till SIE-fil för 1 1/2 år sedan, är möjligheten att exportera separata bokföringskonton för olika fakturarader, t.ex. för olika gemensamhetsanläggningar. För att göra detta möjligt har vi varit tvungna att ändra på en del fundamentala saker kring hur fakturor skapas och sparas i VägFas. Det jobbet är nu gjort och kommer förhoppningsvis leda till många positiva saker längre fram, men en sak som redan nu dykt upp och som vi fixat, är möjligheten att välja exakt vilka fakturarader som ska krediteras på kreditfakturor. Detta sker också automatiskt när man gör rättelser av fakturor.

Mer avancerad SIE-export

Vi har byggt ut funktionen för SIE-export väsentligt. Bland annat sparas nu verifikationerna ni exporterat med löpnummer och information om vilka fakturor och betalningar de gäller. Ni kan också se samtliga fakturarader, om de blivit exporterade eller inte, och i så fall i vilken verifikation. Detta gäller även påminnelser, inkassokrav och kreditfakturor. Ni kan välja om ni vill exportera varje faktura eller betalning som en separat verifikation, eller gruppera ihop dem per dag, vecka eller månad. Allt detta knyter givetvis an till funktionen för räkenskapsår, t.ex. ser VägFas till att verifikationsserierna blir korrekta för innevarande räkenskapsår. Allt för att ni enkelt ska kunna föra över en komplett och korrekt bild av föreningens fakturering till bokföringsprogrammet.

E-fakturor till företag och myndigheter

Ni kan nu skicka e-fakturor direkt till alla era medlemmar som är juridiska personer och som har anmält att de vill ta emot e-fakturor i sitt ekonomisystem. Detta gäller även alla myndigheter och kommuner. Till skillnad från om ni vill skicka e-fakturor till privatpersoner behöver ni inte avtala med er bank om detta. VägFas kommer automatiskt tala om vilka av era fakturamottagare som kan ta emot e-fakturor och sedan kan ni välja att skicka till dessa direkt när ni fakturerar.

Tonkilometer för sektioner

Vi har lagt till stöd för att göra och spara tonkilometerberäkningar även för sektioner. Det kommer att fungera precis som det gör idag för gemensamhetsanläggningar och det finns även möjlighet att skriva ut beräkningarna.

Vi hoppas att dessa saker kommer att underlätta för er i ert arbete med VägFas.

LÄS ALLA NYHETER >