Utökad funktionalitet i VägFas 1.2
1 maj, 2011

VägFas senaste utgåva skapar moms- och ränterapporter till dina medlemmar efter ditt bokslut. Speciellt för näringsidkarna och skogsföretagen är detta viktigt. Du kan sända rapporten till alla ägare om du vill. Rapporten baseras bl.a. på ägandet i förhållande till den eller de ägda fastigheternas andelstal och ägd andel av resp. fastighet i de aktuella gemensamhetsanläggningarna. En mängd andra funktioner för bl.a. enklare debitering och urval av ägare och fastigheter har lagts till för att du skall få ökad nytta av VägFas. För mer information kontakta info@vagnu.se

LÄS ALLA NYHETER >