VägFas 3.11
16 november, 2019

Vi har det senaste halvåret arbetat på nästa version av VägFas, version 3.11, nu är vi äntligen klara. Temat för den här versionen handlar främst om att underlätta faktureringen och sedan bokföringen av fakturor och betalningar, samt att införa ett antal saker som varit väldigt efterfrågade av er, men som krävt omfattande arbete för att realisera. Vi hoppas att ni gillar den nya versionen och att den kommer underlätta ert arbete.

Räkenskapsår

Ni kan nu lägga in era räkenskapsår i VägFas, både det nu aktuella och tidigare år. Sedan kommer alla fakturor, betalningar och leveranser att visas enligt valt räkenskapsår. Ni ställer in vilket räkenskapsår som är det aktiva under inställningar. Där kan ni även lägga till nya och ta bort gamla, om ni vill. Detta kommer förhoppningsvis underlätta mycket för er som har arbetat med programmet i några år och som har många gamla fakturor och betalningar. Det kommer också göra det onödigt att ta bort gamla fakturor och betalningar, ni kan med fördel låta dessa ligga kvar. Första gången ni loggar in i programmet efter uppdateringen kommer ni få hjälp med att skapa räkenskapsår för er förening. När det är dags för nästa räkenskapsår kommer VägFas automatiskt hjälpa er med att skapa detta.

Mer avancerad SIE-export

Vi har byggt ut funktionen för SIE-export väsentligt. Bland annat sparas nu verifikationerna ni exporterat med löpnummer och information om vilka fakturor och betalningar de gäller. Ni kan också se samtliga fakturarader, om de blivit exporterade eller inte, och i så fall i vilken verifikation. Detta gäller även påminnelser, inkassokrav och kreditfakturor. Ni kan välja om ni vill exportera varje faktura eller betalning som en separat verifikation, eller gruppera ihop dem per dag, vecka, månad eller år. Allt detta knyter givetvis an till funktionen för räkenskapsår, t.ex. ser VägFas till att verifikationsserierna blir korrekta för innevarande räkenskapsår. Allt för att ni enkelt ska kunna föra över en komplett och korrekt bild av föreningens fakturering till bokföringsprogrammet.

Bokföringskonton per fakturarad

Något som varit efterfrågat sedan vi införde funktionen för export av verifikationer till SIE-fil för 1 1/2 år sedan, är möjligheten att exportera separata bokföringskonton för olika fakturarader, t.ex. för olika gemensamhetsanläggningar. För att göra detta möjligt har vi varit tvungna att ändra på en del fundamentala saker kring hur fakturor skapas och sparas i VägFas. Det jobbet är nu gjort och kommer förhoppningsvis leda till många positiva saker längre fram, men en sak som redan nu dykt upp och som vi fixat, är möjligheten att välja exakt vilka fakturarader som ska krediteras på kreditfakturor. Detta sker också automatiskt när man gör rättelser av fakturor.

E-fakturor till företag och myndigheter

Ni kan nu skicka e-fakturor direkt till alla era medlemmar som är juridiska personer och som har anmält att de vill ta emot e-fakturor i sitt ekonomisystem. Detta gäller även alla myndigheter och kommuner. Till skillnad från om ni vill skicka e-fakturor till privatpersoner behöver ni inte avtala med er bank om detta. VägFas kommer automatiskt tala om vilka av era fakturamottagare som kan ta emot e-fakturor och sedan kan ni välja att skicka till dessa direkt när ni fakturerar.

Annat smått och gott

Förutom dessa stora saker har vi även lagt och fixat en stor mängd mindre saker, här är ett urval av vad som är nytt:

  • Vi har lagt till stöd för att göra och spara tonkilometerberäkningar även för sektioner. Det kommer att fungera precis som det gör idag för gemensamhetsanläggningar och det finns även möjlighet att skriva ut beräkningarna.
  • Ägare såväl som administratörer har nu möjlighet att markera hur de helst vill få fakturor eller dokument, via brev, e-post eller e-faktura.
  • Det är nu möjligt att ladda upp en zip-fil till föreningsdokument, VägFas packar automatiskt upp den och lägger in hela mappstrukturen från filen.
  • Om ni har ett momsregistreringsnummer kan ni nu ange detta under inställningar, detta skrivs sedan ut på fakturan tillsammans med texten ”Godkänd för F-skatt”.
  • Ni kan nu förhandsgranska hur alla försändelser kommer att se ut, fakturor och intyg samt försättssidorna vid utskick av egna dokument.
  • Det går nu att se på ägarens sida när och av vem som samtycket enligt GDPR har ägt rum. Denna information går också att skriva ut och exportera.
LÄS ALLA NYHETER >