VägFas 3.12
2 december, 2020

Välkommen till en ny version av VägFas, version 3.12. I denna version har vi gjort omfattande arbete under huven på VägFas, för att göra programmet snabbare och stabilare. Men också för att göra det enklare att skapa nya funktioner framöver. Vi har givetvis även fått in en hel del nya fiffiga funktioner som vi hoppas ni kommer tycka om, samtliga baserade på önskemål från er.

 

Mer detaljerat behörighetssystem

Vi har utvidgat behörighetssystemet med ett antal nya behörigheter. Ni kan nu t.ex. lägga till en hemsidesadministratör som inte har tillgång till resten av systemet. Ni kan ha en informatör som gör utskick till era medlemmar, men som inte har behörighet att hantera fakturor. Eller en ekonomikonsult som hanterar fakturor, betalningar och export till bokföring, men inte ändra i medlemsregistret. Alla behörigheter går också att ändra på detaljnivå. Dessa nya möjligheter gör att funktionen för enkelt och avancerat läge inte längre behövs, och vi har därför tagit bort den.

 

Abonnemangsuppdatering varje månad

Många av er har efterfrågat tätare uppdateringar med abonnemangstjänsten och vi kan nu, efter en del förhandlande med Lantmäteriet, äntligen erbjuda detta. Abonnemangstjänsten kommer från årsskiftet inkludera 12 uppdateringar per år, en varje månad. Uppdateringarna kommer att fungera precis som de gör idag och kommer att ske den 15e varje månad.

 

Möjlighet till mer komprimerad debiteringslängd

En önskan från er som har en lite större förening, har varit möjligheten att skapa en mer komprimerad debiteringslängd. Detta är nu möjligt, vi har lagt till ett antal valalternativ som gör att ni kan skapa en debiteringslängd med enbart en rad per fastighet och betalansvarig. Det är nu också möjligt att välja en mindre textstorlek i alla utskrifter, inklusive debiteringslängden.

 

Formatera meddelanden på fakturor och andra utskick

Det är nu möjligt att skriva ett meddelande på adressbladet när ni gör informationsutskick via vanlig post till era medlemmar. Detta meddelande och meddelandet på fakturorna går nu också att formatera med textstorlek, färg, fet- och kursiv stil, mm.

 

Inhämta samtycke för distribution av personuppgifter

Det finns ett nytt val under inställningarna där ni kan välja att aktivera samtycke för distribution av personuppgifter. Era medlemmar får då möjlighet att ange detta i ägarinloggningen och ni kan använda det som urval när ni skapar medlemslistor och dylikt.

 

Möjlighet att bifoga fakturor och dokument direkt till e-post

En del företag kräver numera att en faktura måste vara bifogad e-postmeddelandet, när ni skickar fakturor via e-post till dem. Vi har nu därför lagt till denna möjlighet. Ni aktiverar denna funktion per ägare, på ägarens redigeringssida. Notera att funktionen som visar om mottagaren har hämtat och öppnat fakturan inte längre fungerar för de ägare där ni aktiverat detta.

 

Möjlighet att skrivas ut Bankgiro- och Plusgiroavier direkt på fakturorna.

Ni kan nu välja att skriva ut bankernas avier direkt på fakturorna, istället för att skriva ut på förtryckta blanketter som förut. Denna möjlighet gör också att de som tar emot fakturorna via e-post eller e-faktura kommer att få fakturor med avier nu, förutsatt att ni valt att använda någon form av avi såklart. På sikt planerar vi att ta bort möjligheten att skriva ut på förtryckta blanketter, men vi kommer att informera i god tid innan vi gör detta.

 

Export direkt till Excelfil

I utskriftsguiden finns nu ett nytt valalternativ, möjlighet att exportera direkt till Excelfil. Möjligheten att exportera till CSV-fil finns fortfarande kvar, och det är nu möjligt att välja teckenkodning som passar bättre för Mac och för LibreOffice.

 

Snabbare och mer lättjobbade listor

Vi har jobbat en del med listorna så att de numera laddar snabbare, både vid första sidladdning och när man söker, filtrerar och sorterar. Alla listor kommer nu också ihåg vilka rader som var valda när man ändrar sorteringsordning. Vi har tagit bort den tidigare begränsningen på maximalt antal rader och den paginering som då inträffade. Nu visar alla listor alltid samtliga rader som finns att visa.

 

Smått och gott

Några andra nyheter som kanske inte är så stora, men ändå förtjänar ett omnämnande:

 • Möjlighet att importera telefon- och mobilnr för ägare.
 • På alla ställen där man väljer fastigheter, ägare och liknande går det nu att lägga till och ta bort samtliga valda med ett knapptryck.
 • Ni har nu möjlighet att välja om era medlemmar ska kunna efterfråga moms- och ränteintyg i ägarinloggningen.
 • Alla PDF-dokument öppnas nu direkt i webbläsaren i en ny flik, istället för att laddas ned.
 • Bifogade PDF-dokument öppnas nu automatiskt även på nyare iPhone och iPad.
 • Möjlighet att ange egen titel på fakturor.
 • Möjlighet att välja om förseningsavgift eller påminnelseavgift ska tas ut.
 • Nytt val för göra all öresavrundning nedåt.
 • Bättre validering av ifyllda fält, speciellt på ägar- och fastighetssidorna.
 • Uppgift om moms visas nu endast om föreningen är momspliktig, annars skrivs texten ’Föreningens verksamhet är inte momspliktig.’ ut för juridiska personer.
 • Möjlighet att välja om uppgift om ägd andel och eventuellt inkluderade ägare ska skrivas ut på fakturan.
 • Möjlighet att bifoga dokument även till utskick av intyg.
 • Nu går det att se Lantmäteriets namn för en ägare, om ägaren är kopplad till en post hos Lantmäteriet.
 • Och en hel del annat.

Vi hoppas att ni kommer gilla de nya funktionerna. Vi på VägNu jobbar vidare för att VägFas ska vara det absolut bästa verktyget för er som sköter (väg)föreningen.

LÄS ALLA NYHETER >