VägFas med kartor och ägarinloggning!
23 mars, 2017

Kartor i VägFas i version 3.7 av VägFas

Din förening får en karta som visar samtliga fastigheter i er förening med markerade tomtgränser, GAs och samfälligheter. Varje fastighet har en liten klickbar ”blobb”, klicka på den och du ser vilka ägarna av fastigheten är. På fastigheternas redigeringssidor ser du ett kartutsnitt som visar tomtgränser och de bygglovspliktiga byggnaderna på tomten. Du kan även se foton på fastigheterna om ni läst in dessa till VägFas.

Ägarinloggning.

I VägFas version 3.7 kommer du att kunna erbjuda dina medlemmar en personlig inloggning till VägFas.

Dina ägare kan ändra sin e-postadress, sitt telefonnummer och sin adress om ni i föreningen tillåter detta. När en fastighetsägare ändrat sina uppgifter kan ni välja att acceptera ändringen direkt, eller godkänna den manuellt  i VägFas. I VägFas finns en logg på alla ändringar era fastighetsägare gjort. Fastighetsägaren kan även se sina fastigheter och sina fakturor.

På alla dokument (fakturor och dokument adresserade till de lagfarna ägarna) genererade av VägFas kommer en personlig kod att skrivas ut. Denna kod kan fastighetsägaren ange på VägNu AB’s hemsida, www.vagnu.se i överkant; ‘LOGGA IN’.  Skriv in koden under rubriken ‘Fastighetsägare’. Föreningen kan både se och generera en personlig kod, till vilken fastighetsägare som helst.

Denna funktion säljs som en separat modul till VägFas, se prislistan.

Kontakta VägNu AB för mer information.

LÄS ALLA NYHETER >