VägFas uppdatering
25 mars, 2008

En mindre uppdatering av VägFas finns tillgänglig på vår webb. Kunder med underhållsavtal kan hämta uppdateringen gratis. Uppdateringen innehåller bl.a förbättrad sorteringsfunktion och möjlighet till att anpassa fakturanummer.

LÄS ALLA NYHETER >