VägFas version 3.3
7 augusti, 2015

VägFas utvecklas ständigt. Nu erbjuder VägFas kreditfakturor och funktioner för att hantera komplicerade ägarförhållanden omfattande fastigheter, byggnader, samfälligheter, delade andelstal,  och andra speciella förhållanden rörande fastigheter. Vi kommer att lansera ytterligare nya funktioner under hösten 2015.

LÄS ALLA NYHETER >