Prisinformation

Vi hämtar GA, samfälligheter, andelstal, fastighetsbeteckningar, belägenhetsadresser, ägare, ägaradresser, ägd del av fastigheterna, byggnader på ofri grund, inskrivningsdatum osv från Lantmäteriets centrala fastighetsregister.

Kontakta gärna support@vagnu.se om du vill veta mer om den information vi kan hämta från lantmäteriet.

Denna prislista gäller fr.o.m. 2018-09-28. Alla priser är exklusive moms.

Övriga villkor och leveransinformation


Pris för VägFas

VägFas prissätts enligt antal medlemmar (fastigheter). Här ser du de produkter och programmoduler vi erbjuder er, inklusive aktuellt pris.

Ändra antalet medlemmar så ser du förslag på matchande produktpaket och pris.


Vår förening har medlemmar (för att se hela prislistan, välj tomt)

Var vänlig kontakta oss på sales@vagnu.se för att ta emot en offert.

Passande produkter Engångskostnad Per månad Per år

Priser för fjärrprint

Produkt Pris Kommentar
Kuvertering och distribution av medlemsdebiteringar, kallelser till möten eller övriga dokument inklusive porto för 1 sida 12,90 kr Per adressat, en sida, ett blad
Kuvertering, distribution och utskrift av en extra sida per adressat enl. ovan 1,05 kr Ev. Portokostn. tillkommer
Kostnad per st. för fakturor med avrivbar, förtryckt, BG- eller PG-blankett 1,15 kr 2/3 vitt papper 1/3 talong
Färgutskrift per sida 1,05 kr
Försändelse med fler än 7 ark papper 12,95 kr C4-kuvert, extra porto och ökade hanteringskostnader ingår
Angiven avsändare på kuvertet 0,00 kr Ingår alltid
Försättsblad med avsändar- och mottagaradress 0,00 kr Försättsblad används alltid för eget dokument
A-post prioriterad försändelse 2,10 kr Prioriterad levtid fr. VägNu AB och posten
Utlandsporton, samtliga länder, max 4 sidor, per adressat enl. ovan 13,10 kr
E-faktura 6,45 kr Pris per försändelse

Priser för övriga produkter

Produkt Pris Kommentar
Hemsida till din förening 660,00 kr Per år.
Hantering av kunddomän för hemsidan 300,00 kr Per år. Om ni har ett eget domännamn som ni vill använda för hemsidan
Domän via VägNu för hemsidan 500,00 kr Per år. Vi sköter registrering, förnyelse och all annan hantering av domännamnet