Prisinformation

Vi hämtar GA, samfälligheter, andelstal, fastighetsbeteckningar, belägenhetsadresser, ägare, ägaradresser, ägd del av fastigheterna, byggnader på ofri grund, inskrivningsdatum osv från Lantmäteriets centrala fastighetsregister.

Kontakta gärna support@vagnu.se om du vill veta mer om den information vi kan hämta från lantmäteriet.

Denna prislista gäller fr.o.m. 2019-03-27. Alla priser är exklusive moms.

Underhållsavgift, abonnemang och hemsida debiteras löpande 12 månader i taget.

Övriga villkor och leveransinformation


VägFas

Produkt Pris Kommentar
VägFas, levereras med fastighetsdata för er förening 4 995 kr Engångsavgift
Underhållsavgift för VägFas, inkluderar support 155 kr/månad

VÄGFAS EASY UPP TILL 75 FASTIGHETER

Produkt Pris Kommentar
VägFas EASY 75, levereras med fastighetsdata för er förening 4 995 kr Engångsavgift
Underhållsavgift och abonnemang för EASY 75, inkluderar support 125 kr/månad

Fastighetsdata

Produkt Pris Kommentar
Abonnemang, inkluderar fastighetsdata 7 ggr/år och kartor för er förening 0,35 kr/fastighet/månad Till VägFas
Engångsköp av fastighetsdata med abonnemang  3,90 kr/fastighet Till VägFas eller Excelark
Engångsköp av fastighetsdata utan abonnemang  4,90 kr/fastighet Till VägFas eller Excelark

Hemsida

Produkt Pris Kommentar
Hemsida för er förening, inkluderar valfritt domännamn 65 kr/månad
Extra utrymme för era dokument 9 kr/GB/månad 1 GB ingår

Fjärrprint

Produkt Pris Kommentar
Kuvertering och distribution av medlemsdebiteringar, kallelser till möten eller övriga dokument inklusive porto för 1 sida 12,90 kr Per adressat, en sida, ett blad
Kuvertering, distribution och utskrift av en extra sida per adressat enl. ovan 1,05 kr Ev. Portokostn. tillkommer
Kostnad per st. för fakturor med avrivbar, förtryckt, BG- eller PG-blankett 1,15 kr 2/3 vitt papper 1/3 talong
Färgutskrift per sida 1,05 kr
Försändelse med fler än 7 ark papper 12,95 kr C4-kuvert, extra porto och ökade hanteringskostnader ingår
Försättsblad med avsändar- och mottagaradress 0,00 kr Försättsblad används alltid för eget dokument
A-post prioriterad försändelse 2,10 kr Prioriterad levtid fr. VägNu AB och posten
Utlandsporton, samtliga länder, max 4 sidor, per adressat enl. ovan 13,10 kr
E-faktura 6,45 kr Pris per försändelse